Tag Archives: kvinnedagen

Menn trekkes mot risiko, men forstår de den?

I anledning den kommende kvinnedagen, trykket DNs lørdagsmagasin nettopp en artikkel hvor en rekke kjente menn fikk uttale seg om kvinnedag og likestilling. Forretningsmann og politiker Henning Holstad påpeker at menn alltid vil gjøre det bedre i bransjer som involverer risiko, siden de ikke forstår seg på slikt: «Menn både skjønner og tar risiko. For å si det slik, med bare kvinner i en bedrift ville det ikke blitt tjent mye penger.»

Utsagnet fikk meg til å tenke på psykolog og nobelprisvinner Daniel Kahnemans ferske bok Thinking: Fast and Slow, hvor han vier stor plass til å vise at ledere i næringslivet, og da særlig menn, gjerne har altfor høye tanker om sin egen evne til å håndtere risiko, og skader selskapene med sin uforsiktighet – paradoksalt nok i enda større grad om de selv har investert i firmaet.

En av kildene Kahneman henviser til i sin bok er en studie fra 2001 av Brad Barber og Terrance Odean, Boys will be Boys. De to forskerne undersøkte investeringsatferden til tusenvis av amerikanere, og fant ut at menn hadde større tro på sin egen kompetanse, og dermed stadig handlet feil, mens kvinner var mer fornuftige og langsiktige, og dermed tjente mer i lengden, funn som senere er bekreftet av andre, og sammenfattet i denne NYTimes-artikkelen.

Jeg har for øvrig skrevet litt om Kahnemans forskning på lykke og velvære tidligere.