Monthly Archives: December 2011

Bonusmateriale og mimring

Maren Agdestein har, i anledningen utgivelsen av boka Dataspill, mimret litt på bloggen sin om da vi for mange år siden hadde spalten «Dataspill på alvor» sammen, hvor vi snakket om dataspill og filosofi, og av og til litt om jazz. Hun har også lagt ut en av de gamle spaltene, og jeg tillater meg å dele den her også, som en slags bonusmateriale til dataspillboka.

Dataspill i Budstikka

Medforfatter Maren Agdestein snakker om vår bok Dataspill i Asker og Bærums budstikke i dag, her er en smakebit:

– Vi har villet plassere spillene i den rette samfunnsmessige og kulturelle konteksten. De første spillene kom under den kalde krigen, da man satset penger på ny datateknologi, sier Agdestein.

Boken tar opp de debattene som har vært om dataspill, blant annet om vold og aldersanbefalinger, og skal, i følge Agdestein, sette ord på hva som er viktige og gode spill.