Slippfest for Informasjonen

Torsdag 1. februar på Last Train!

Skjermbilde 2018-01-29 13.21.07

 

Tekst fra Tidens beskrivelse:

Vi feirer Bår Stenviks nye roman Informasjonen på Last Train. Audun Lindholm snakker med forfatter på scenen, litt underholdning og mye trivsel!

Om «Informasjonen»:
Sven har flyttet fra Nora. Hva gikk egentlig galt i forholdet deres?
Sven burde vite det. Han er ekspert på det mellommenneskelige, og veileder forretningsfolk om de skjulte signalene vi sender – med hendene, munnen, øynene. I et nytt prestisjeprosjekt får han jobben med å lære kroppsspråk og følelsesuttrykk til den kuns- tige intelligensen sam, en eksperimentell digital coach.

Etter hvert som Svens kunnskap overføres til s a m , kommer maskinen og mennesket stadig nærmere hverandre. Men hvor pålitelig er egentlig kunnskapen hans? Hvorfor er han plaget av blackouts? Hva vil egentlig selskapet med ham? Og hva skjedde med Nora?

Informasjonen er en kjærlighetsdrama mellom en mann, en kvinne og et dataprogram. En historie om mennesket i informasjons- alderen. Og fortellingen om å ville bli en bedre versjon av seg selv.

https://www.facebook.com/events/741044629430422/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *